Chính sách thanh toán

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Chúng tôi luôn đảm bảo phương thức thanh toán an toàn, nhanh gọn, có xác nhận của đôi bên khi thanh toán.

Bài viết liên quan

scrolltop